3 hours ago

Zawiadomienie – szkolenia z autoprezentacji

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim read more...

8 hours ago

Zaproszenie – kursy z chińskiego

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.szkolenia- read more...

1 day ago

Anons informacyjny – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN read more...

1 day ago

Zaproszenie – warsztaty z prowadzenia rezentacji

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

2 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z ekonomii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

4 days ago

Obwieszczenie – warsztaty z angielskiego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

5 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z innowacyjności

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...